Hva kan vi gjøre for din bedrift?

LÅS1 tilbyr våre låsesmedtjenester til bedrifter. Vi finner gode løsninger for trygge og sikre lokaler uansett størrelse og hvor mange som skal ha adgang. Det varier fra bedrift til bedrift hvilke behov det er for sikring og adgang – vi i LÅS1 har kunnskapen!

Vi utfører alt fra små enkeltoppdrag til større arbeider. Vi rykker ut på kort varsel i akutte situasjoner og har døgnvakt utover normal arbeidstid som er mandag – fredag kl. 8-16, samt alle helligdager.

Våre låsesmedtjenester tilbys som enkeltoppdrag eller faste tjenester. For mange kan det være aktuelt og en god løsning med en serviceavtale som ivaretar kvalitet og sikkerhet, samt opprettholder langvarig drift og garantier.

Adgangskontroll

LÅS1 har bred erfaring innen adgangskontroll for bedrifter og vi finner løsninger etter krav og ønske til sikkerhetsnivå som passer bedriften, uavhengig om det er en eller mange dører. Her finnes det både online og offline systemer, og det kan være lurt å velge et system man kan vokse i. Administrasjon av elektroniske adgangssystemer gjør det enkelt å ha kontroll på hvem som har tilgang til bestemte dører på bestemte tidspunkter. Kort og brikker på avveie slettes raskt fra systemet. Les mer om adgangskontroll her.

Dørlukker og dørautomatikk

Små og store miljøer kan ha behov for dørlukker slik at døren lukker seg automatisk med mekanisk eller hydraulisk kraft. Dørlukkeren sikrer god flyt i dører med mye trafikk og reduserer faren for ulykker. I kombinasjon med dørautomatikk vil dørlukkeren forbedre tilgjengeligheten for bevegelseshemmende. «Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne» stiller krav til dørautomatikken og LÅS1 hjelper deg finne riktig produkt for ditt behov. Dører i brannskille har krav om automatisk lukking.

Låssystemer

Bedrifter, institusjoner, borettslag og sameier bør ha et låssystem med kopisikre nøkler for å unngå at alle og enhver kan kopiere opp nøkler og låses seg inn «overalt».

Et låssystem kan man få med forskjellige sikkerhetsgrader, alt etter behov. Du trenger kun en nøkkel for å åpne de dører du har behov for og du har full kontroll over utlevering av de patenterte nøklene. Det er også en fordel at sylindrene er dirkesikre.

Vedrørende eldre låsssystem gjør vi oppmerksom på at nøkler uten patent ikke lenger er kopisikre. Les mer her eller ta kontakt med oss for mer informasjon om dette.