Brannservice for borettslag, sameier og bedrifter

Empty attachment or post type not equal ‘attachment’

Et trygt og godt miljø!

HMS arbeid er lovpålagt («forskrift om systematisk helse-,miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter») og gjelder også for borettslag, sameier og vel, representert ved styret.

Dette betyr at styret i borettslaget skal kartlegge hvilke uønskede hendelser og ulykker som kan inntreffe og gjennomføre tiltak som forhindrer at dette skal skje. Vi vil si at brannsikringstiltak er en av de viktigste oppgavene styret har! Rømningsveier skal være tilgjengelige og ikke sperres av ting som hindrer rask evakuering.

I følge loven skal hver boenhet ha minst en fungerende røykvarsler og manuelt slokkeutstyr. I boligblokker og gårder skal fellesarealer som loft, kjeller, trapperom og garasjer ha nødvendig utstyr. Etter at utstyret er på plass skal det kontrolleres og vedlikeholdes med bestemte intervaller slik at det fungerer om en situasjon skulle oppstå.

I et borettslag med mange boenheter og mennesker kan det være vanskelig og ikke minst en tidkrevende jobb for styret å ha kontroll på at brannvarsle- og slokkeutstyr er i orden i alle enhetene og i fellesarealer. Dermed kan det være en trygghet å innhente brannservice som en tjeneste for kontroll og vedlikehold av utstyret. Vi kan hjelpe deg med dette! Vi vil etter avtale for eksempel årlig bytte batteri i røykvarsel og kontrollere slokkeutstyr i hver boenhet. Er noe av utstyret defekt eller mangler blir nytt levert og montert. Om ønskelig vil vi også ha med ekstra utstyr som beboere kan kjøpe om de ønsker, som f eks ekstra røykvarsel, brannteppe, vannlekkasjevarsler osv.

Brannservicen foregår på ettermiddag/kveldstid slik at flest mulig beboere er tilstede. Alle beboere må varsles i god tid før servicen, dette samarbeider styret og vi om. Styret mottar etter endt service en rapport som beskriver utført service som skal inn i borettslagets HMS dokumentasjon.

Vi tilbyr også lignende avtaler til bedrifter, klubber og organisasjoner.

Ønsker dere mer informasjon eller et tilbud på Brannservice?  Ta kontakt med oss for mer informasjon på telefon 41 70 00 00 eller på mail post@las1.no

 

Post has no taxonomies