Låssystem

Hva er et låssystem?

Et mekanisk låssystem benyttes i hovedsak av borettslag/sameier, gårder og bedrifter. Som privat husholdning kan man og ha nytte av et mer fleksibelt system enn vanlig lås og et antall nøkler dersom man har hjelp i huset som trenger adgang, barn som ofte mister nøkler, foreldre eller andre slektninger som stadig kommer innom.  Altså passer et låssystem inn overalt – det er dine ønsker og behov som bestemmer.

I et låssystem bestemmer sylinderen hvilke nøkler som skal kunne låse opp og igjen låsen. Man kan f eks ha samme nøkkel til låsen i inngangsdør, bod og garasjedør samt hengelåser om man ønsker. I en flermannsbolig kan man ha sylinder i felles inngangsdør som alle beboeres nøkkel passer til, samtidig kan samme nøkkel benyttes i hver enkelt enhet sin dør samt postkasse uten at de passer i hverandres.. mulighetene er mange og et låssystem bygges etter hvilket behov som er både i forhold til størrelse og sikkerhetsgrad. Alt fra en mindre bolig til større bygninger.  Nye nøkler og sylindere bestilles opp av den eller de som har rekvisisjon slik at uvedkommende ikke får kopiert opp nøkler. På denne måten har man kontroll over hvor mange nøkler som er i omløp.

Mekaniske låssystem erstattes nå som oftest med elektroniske system for bedre sikkerhet og brukervennlighet.

Vil du bestille en systemnøkkel eller sylinder til eksisterende system? Ring oss på  41 70 00 00 eller send en mail til: post@las1.no

SMARTair er vår anbefaling om låssystemet skal oppdateres!

smart air låssystem

Elektronisk lås – ta steget inn i en smartere og sikrere fremtid.

Vi har installert mange både små og store SMARTairanlegg med gode resultater!

På eldre låssystemer er det mulig å få kopiert opp nye nøkler uten rekvisisjon

gamle systemnøkler

Visste du at det er mulig å få kopiert en nøkkel uten rekvisisjon fra eier av låssystemet dersom patenten er utgått?

Er låssystemet gammelt er ikke nøklene patenterte lenger og det er mulig for frittstående aktører å produsere emner som kan brukes til kopiering av denne type systemnøkler. Disse nøkkelemnene er tynne fordi de inneholder alle profiler og knekker derfor lett ved bruk, noe som er et problem i tillegg til at sikkerheten ikke ivaretas. Autoriserte låsesmeder vil avstå fra å kopiere opp nøkler som dette av etiske grunner.

Som låsesmeder ser vi ofte systemnøkler på kopiemner – og kunden er ikke alltid klar over at dette egentlig er en kopisikker nøkkel eller at en nå bruker en nøkkel som før eller siden kommer til å knekke i låsen ved bruk pga dårlig kvalitet på emnet.

Ønsker dere å ivareta sikkerheten på låssystemet? Sjekk om dine nøkler er merket med PAT. Er du usikker så kontakt låsesmed.

 

Har du spørsmål om våre tjenester, produkter eller løsninger? Ta kontakt med oss på telefon 41 70 00 00 eller mail til post@las1.no