Dørautomatikk

Skap et trygt og brukervennlig dørmiljø

Dørautomatikk og dørstyring

Dører som skal være selvlukkende utstyres med dørlukker, også kalt dørpumpe. En dørlukker er et komponent som lukker døren automatisk med mekanisk eller hydraulisk kraft. Dørlukkere idag har gode reguleringsmuligheter som gjør bruken sikker og bekvem. Noen dørlukkere kan innlemmes i system der de f eks lukkes på signal fra brannvarslingssystem.

Dørautomatikk og dørstyring betegner systemer som i mer eller mindre grad automatisk åpner, lukker, låser eller svinger dører. Moderne dører er tilpasset en rekke krav og bruksområder. Det finnes krav til visse dører, som at de f eks skal være selvlukkende eller åpnes automatisk, brannskiller og rømningsveier. I bygg med mange brukere vil riktig dørstyring gi god funksjon for brukerne!

slimdrive døråpner
dørholder

Panikk og Rømningsbeslag

Bygningsforskriftene har klare regler for rømningsveier. Kombiner god rømningsmulighet med sikkerhet mot at uvedkommende tar seg inn, vi hjelper dere finne en god og egnet løsning i henhold til de krav som gjelder.

Har du spørsmål om våre tjenester, produkter eller løsninger? Ta kontakt med oss på telefon 41 70 00 00 eller mail til post@las1.no