Dørautomatikk

Skap et trygt og brukervennlig dørmiljø

Dørautomatikk og dørstyring

Dører som skal være selvlukkende utstyres med dørlukker, også kalt dørpumpe. En dørlukker er et komponent som lukker døren automatisk med mekanisk eller hydraulisk kraft. Dørlukkere idag har gode reguleringsmuligheter som gjør bruken sikker og bekvem. Noen dørlukkere kan innlemmes i system der de f eks lukkes på signal fra brannvarslingssystem.

Dørautomatikk og dørstyring betegner systemer som i mer eller mindre grad automatisk åpner, lukker, låser eller svinger dører. Moderne dører er tilpasset en rekke krav og bruksområder. Det finnes krav til visse dører, som at de f eks skal være selvlukkende eller åpnes automatisk, brannskiller og rømningsveier. I bygg med mange brukere vil riktig dørstyring gi god funksjon for brukerne!

Panikk og Rømningsbeslag

Bygningsforskriftene har klare regler for rømningsveier. Det kan være en utfordring å kombinere god rømningsmulighet med sikkerhet mot at uvedkommende tar seg inn.

Men med riktig løsning lar det seg gjøre!

dørholder
LÅS1 har dørlukkere med individuelle innstillinger av lukkehastighet og lukkekraft.
slimdrive døråpner
Vi hjelper deg å finne en god løsning i henhold til de krav som gjelder der døren er!

Har du spørsmål om våre tjenester, produkter eller løsninger? Ta kontakt med oss på telefon 41 70 00 00 eller mail til post@las1.no