Bedrift

bedrift sikkerhet

Lås1 tilbyr bedrifter hjelp til å finne gode løsninger for trygge og sikre lokaler uansett størrelse. Det vil variere fra bedrift til bedrift hvilke behov det er for sikring og adgang – vi har kunnskapen!

Vi utfører alt fra små enkle oppdrag til større arbeider. Vi rykker ut på kort varsel i akutte situasjoner og har døgnvakt utover vanlig arbeidstid som er mandag – fredag kl. 08-16. Du når oss på telefon 41 70 00 00 eller på mail til post@las1.no. Du kan også benytte kontaktskjemaet. Ved henvendelse for døgnvakt må du ringe oss.

Service

Lås1 tilbyr tjenester innen lås og sikkerhet som enkeltoppdrag eller faste tjenester. For mange kan det være aktuelt og en god løsning med serviceavtale som ivaretar kvalitet og sikkerhet, samt opprettholder langvarig drift og garantier.

Adgangskontroll

Lås1 har bred erfaring innen adgangskontroll og vil finne løsninger etter krav og ønske til sikkerhet som passer til bedriften, uavhengig om det er en eller mange dører. Her finnes både online og offline systemer, og det kan være lurt å velge et system man kan vokse i. Administrasjon av systemet gjør det enkelt å ha kontroll på hvem som har tilgang til bestemte dører på bestemte tidspunkter. Kort og brikker på avveie slettes raskt fra systemet.

Lås1 er autorisert ARX forhandler.

Dørlukker / Dørautomatikk

Små og store miljøer kan ha behov for dørlukker slik at døren lukker seg automatisk med mekanisk eller hydraulisk kraft. Dørlukkeren sikrer god flyt i dører med mye trafikk og reduserer faren for ulykker. I kombinasjon med dørautomatikk vil dørlukkeren forbedre tilgjengeligheten for bevegelseshemmede. «Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne» stiller krav til dørautomatikken og Lås1 hjelper deg finne riktig produkt for ditt behov.

Dører i brannskille har krav om automatisk lukking.

Låssystemer

Bedrifter, institusjoner, borettslag og sameier bør ha et låssystem med kopisikrede nøkler for å unngå at alle og enhver kan kopiere opp nøkler.

Et låssystem kan man få med forskjellige sikkerhetsgrader, alt etter behov. Du trenger kun en nøkkel for å åpne de dører du har behov for og du har full kontroll over utlevering av de patenterte nøklene. Det er også en fordel at sylinderene er dirkesikre.

Vedrørende eldre låssystem gjør vi oppmerksom på at nøkler uten patent ikke lenger er kopisikre. Les mer her eller ta kontakt med Lås1 for mer informasjon på telefon 41 70 00 00 eller post@las1.no