Aperio

Aperio

Beskrivelse:

Aperio er et adgangskontrollsystem helt uten kabling. Dørene utstyres med Aperio sylinder, skilt eller lås og blir så trådløst koblet opp til adgangskontrollen. Aperio gjør det lett å oppgradere og utvide når det er behov for det! Kan kombineres med eksisterende system der det er aktuelt.

Bruksområde: 

Aperio passer for bedrifter i alle størrelser med medium til høyst sikkerhetsnivå.