Adgangssystem

Med et adgangssystem styrer du tilgangen brukerne skal ha til bygget

Adgangssystem med brikker, tags og adgangskort

For bedrifter, borettslag og offentlig

Lås og nøkler har vært benyttet i tusener av år for å beskytte eiendeler. Adgangssystem med elektroniske låser er fremtidens løsning og utviklingen her er utrolig! Det selges stadig flere elektroniske låser både i privat og bedriftsmarkedet. Tradisjonelle nøkler slik vi har kjent de i alle år skiftes ut med adgangsbrikker, adgangskort og koder. Du har mulighet til å låse opp og igjen med smarttelefon. Her er mulighetene mange og løsningene gode, og nesten uten begrensninger!

Den store fordelen med elektronisk adgangssystem er at når brikker er på avveie, mistet eller beboer / leietaker flyttet, så kan vi slette denne fra systemet og brikken vil ikke lenger fungere. Et tips er å investere i et adgangssystem det er mulighet til å vokse i og at det er fremtidsrettet.

Elektronisk avlåsning er et generelt begrep på forskjellige løsninger som styrer låser med elektronikk. Adgangssystemet kan være offline eller online og administreres via pc, smarttelefon og skyløsning. Elektronisk avlåsning gir høy grad av sikkerhet og samtidig brukervennlighet. Det inngår ofte elementer som dørautomatikk, styring og andre dørfunksjoner. Det er viktig at rømningsvei, universell utforming (hensyn til funksjons/bevegelses- hemmede) og tek10 blir ivaretatt. Vi som låsesmeder gir råd som ivaretar de behov og krav som gjelder.

LÅS1 leverer også brukervennlige porttelefonanlegg med innebygde berøringsfrie lesere. Vi benytter adgangskort og nøkkelbrikker/adgangsbrikker som støtter MIFARE, Classic, Desfire og EM kortteknologi.

Hva vi kan gjøre for deg

LÅS1 anbefaler:

LÅS1 har kompetanse og lang erfaring innen adgangssystem og elektronisk avlåsning på forskjellige typer bygg. Vi bistår med planlegging, montering og igangsetting av adgangssystemer, og kan også administrere og vedlikeholde etter ferdigstillelse.

LÅS1 leverer alt fra enkle rimelige løsninger med adgangsystem som monteres rett på dørbladet til avanserte adgangssystemer som også kan fungere online.

Vi befarer og gir deg forslag til gode funksjonelle løsninger.

Låsesmed Arild og Låsesmed Rolf
smart air låssystem
SMARTair Adgangssystem

Bytt ut mekanisk lås til kortbasert, elektronisk lås – både til eksisterende og nye bygg.

Mekaniske låssystem

Har du spørsmål om våre tjenester, produkter eller løsninger? Ta kontakt med oss på telefon 41 70 00 00 eller mail til post@las1.no