Hva kan vi gjøre for ditt Borettslag – Sameie?

Vi i LÅS1 tilbyr alle tjenester innen lås og sikkerhet til borettslag og sameier, som adgangskontroll, dørautomatikk, service på lås og postkasseanlegg. Du kan være trygg på vår kompetanse og profesjonalitet – vi er en god samarbeidspartner for å finne løsninger tilpasset våre kunders behov og ønske om sikkerhet samt funksjonalitet. Du er alltid velkommen til å kontakte oss om det er noe du lurer på!

Vi utfører alt fra små enkle oppdrag til større arbeider. Vi rykker ut på kort varsel i akutte situasjoner og har vakttelefon (vårt vanlige telefonnummer) utover ordinær arbeidstid.

Adgangssystem

Vi har bred erfaring innen adgangssystem og finner løsninger etter ønske til sikkerhet som passer til borettslaget / sameiet, uavhengig om det er en eller mange dører. Beboere, vaktmester, avisbud osv bruker brikker (eller kort) for å åpne fellesdører. Å investere i et elektronisk adgangssystem gir trygghet i form av at brikker som mistes kan slettes fra systemet og ved eierskifte av boenheter slettes brikker som ikke er overlevert ny eier.

Dørlukker / Dørautomatikk

Små og store miljøer kan ha behov for dørlukker slik at døren lukker seg automatisk med mekanisk eller hydraulisk kraft. Dørlukkeren sikrer god flyt i dører med mye trafikk og reduserer faren for ulykker. I kombinasjon med dørautomatikk vil dørlukkeren forbedre tilgjengeligheten for bevegelseshemmede. «Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne» stiller krav til dørautomatikken.

Låssystem

Bedrifter, institusjoner, borettslag og sameier bør ha et låssystem med kopisikrede nøkler for å unngå at alle og enhver kan kopiere opp nøkler.

Et låssystem kan man få med forskjellige sikkerhetsgrader, alt etter behov. Du trenger kun en nøkkel for å åpne de dører du trenger tilgang til og du har full kontroll over utlevering av de patenterte nøklene. Det er også en fordel at sylinderne er dirkesikre.

OBS! Vedrørende eldre låssystem gjør vi oppmerksom på at nøkler uten patent ikke lenger er kopisikre.

Postkasselås og postkasseanlegg

Trenger dere nytt postkasseanlegg eller har fått brev fra posten om å samle postkassene på et stativ?

Vi leverer og monterer postkasseanlegg for innendørs og utendørs bruk. Postkassene er av god kvalitet og er tilpasset å stå ute mange år i skandinaviske værforhold. Flere design å velge mellom enten man foretrekker tradisjonell eller mer trendy postkasse, stativ eller tak til anleggene som skal stå ute fås også i flere design.

Vi utfører også åpning og skifte av postkasselås!