Hva kan vi gjøre for din bedrift?

LÅS1 hjelper deg finne gode løsninger for trygge og sikre lokaler uansett størrelse og hvor mange som skal ha adgang. Det varier fra bedrift til bedrift hvilke behov det er for sikring og adgang – vi i har kunnskapen!

Vi utfører alt fra små enkeltoppdrag til større arbeider. Vi rykker ut på kort varsel i akutte situasjoner og har vakttelefon (samme telefonnummer) utover vanlig arbeidstid.

Våre låsesmedtjenester tilbys som enkeltoppdrag eller faste tjenester. For mange er det aktuelt og en god løsning med en serviceavtale som ivaretar kvalitet og sikkerhet, samt opprettholder langvarig drift og garantier.

Elektroniske adgangskontrollsystemer gjør det enkelt å ha kontroll på hvem som har tilgang til bestemte dører på bestemte tidspunkter. Kort og brikker på avveie slettes raskt fra systemet som er online. Systemet kan også varsle om det er en dør som står åpen, eller ikke lukker seg som den skal. LÅS1 har bred erfaring innen adgangskontroll for bedrifter og vi finner løsninger etter krav og ønske til sikkerhetsnivå som passer bedriften, uavhengig om det er en eller mange dører.

Adgangssystem

Med et elektronisk adgangssystem styrer du tilgangen brukerne skal ha til lokalene eller enkelt dører og det er vanlig å bruke kort, brikker eller kode for å få tilgang. Adgangssystemet baseres på elektronikk og mekanikk og er som regel offline. Mulighetene innen adgangssystem er mange og vi har erfaring med å finne en god tilpasset løsning til våre kunder, både til en eller flere dører. Systemene kombineres ofte med dørautomatikk. Et godt adgangssystem gir brukerne sikkerhet og trygghet i hverdagen.

Bedrifter, institusjoner, borettslag og sameier bør ha et låssystem med kopisikre nøkler for å unngå at alle og enhver kan kopiere opp nøkler og låses seg inn «overalt».

Et låssystem kan man få med forskjellige sikkerhetsgrader, alt etter behov. Du trenger kun en nøkkel for å åpne de dører du har behov for og du har full kontroll over utlevering av de patenterte nøklene. Det er også en fordel at sylindrene er dirkesikre.

Vedrørende eldre låssystem gjør vi oppmerksom på at nøkler uten patent ikke lenger er kopisikre.

Små og store miljøer kan ha behov for dørlukker slik at døren lukker seg automatisk med mekanisk eller hydraulisk kraft. Dørlukkeren sikrer god flyt i dører med mye trafikk og reduserer faren for ulykker. I kombinasjon med dørautomatikk vil dørlukkeren forbedre tilgjengeligheten for bevegelseshemmende. «Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne» stiller krav til dørautomatikken og vi hjelper deg finne riktig produkt for ditt behov. Dører i brannskille har krav om automatisk lukking.