Hva er et låssystem?

Et mekanisk låssystem benyttes i hovedsak av borettslag/sameier, gårder og bedrifter. Som privat husholdning kan man ha nytte av et mer fleksibelt system enn vanlig lås og et antall nøkler dersom man har hjelp i huset som trenger adgang, barn som ofte mister nøkler, foreldre eller andre slektninger som stadig kommer innom.

Altså passer et låssystem inn overalt – det er dine ønsker og behov som bestemmer!

I et låssystem bestemmer sylinderen hvilke nøkler som skal kunne låse opp og igjen låsen. Man kan ha samme nøkkel til låsen i inngangsdør, bod og garasjedør samt hengelåser om man ønsker. I en flermannsbolig kan man ha sylinder i felles inngangsdør som alle beboeres nøkkel passer til, samtidig kan samme nøkkel benyttes i hver enkelt enhet sin dør samt postkasse uten at de passer i hverandres.. mulighetene er mange og et låssystem bygges etter hvilket behov som er både i forhold til størrelse og sikkerhetsgrad. Alt fra en mindre bolig til større bygninger.  Nye nøkler og sylindere bestilles opp av den eller de som har rekvisisjon slik at uvedkommende ikke får kopiert opp nøkler. På denne måten har man kontroll over hvor mange nøkler som er i omløp.

Vil du bestille en systemnøkkel eller sylinder til eksistrende system?

Bestilling må foretas av autorisert bestiller. Du trenger systemnummer og nøkkelnummer – samt eventuell kode.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss og vi hjelper deg!

Telefon 41 70 00 00 Mail post@las1.no

Informasjon om eldre låssystem

På eldre låssystem er patenten utgått og det er derfor mulig å bestille nøkkelkopier til låssystemet uten å være «riktig» bestiller.

Av etiske grunner vil ikke en låsesmed gjøre dette, men det er en kjent sak at andre som kopierer nøkler gjør det. Nøklene kopieres opp på emner av dårligere kvalitet som fort kan knekke i låsen ved bruk. Sikkerheten på låssystemet blir svekket ettersom «hvem som helst» kan kopiere nøkler, og borettslaget har så ikke lenger kontroll på tilgangen til fellesdører.

Går dere med tanker om å bytte system så anbefaler vi elektronisk system.

nøkler