Dørautomatikk og dørstyring

Dørautomatikk og dørstyring betegner systemer som i mer eller mindre grad automatisk åpner, lukker, låser eller svinger dører. Moderne dører er tilpasset en rekke krav og bruksområder. Det finnes krav til visse dører, som at de f eks skal være selvlukkende eller åpnes automatisk, brannskiller og rømningsveier. I bygg med mange brukere vil riktig dørstyring gi god funksjon for brukerne, her er det viktig å ta hensyn til brukere med funksjonshemninger. Vi i LÅS1 hjelper deg å finne en god løsning i henhold til de krav som gjelder der døren er!

Dørlukkere

Dører som skal være selvlukkende utstyres med dørlukker, også kalt dørpumpe. En dørlukker er et komponent som lukker døren automatisk med mekanisk eller hydraulisk kraft. Dørlukkere idag har gode reguleringsmuligheter som gjør bruken sikker og bekvem. Noen dørlukkere kan innlemmes i system der de f eks lukkes på signal fra brannvarslingssystem.

Panikk og Rømningsbeslag

Bygningsforskriftene har klare regler for rømningsveier. Det kan være en utfordring å kombinere god rømningsmulighet med sikkerhet mot at uvedkommende tar seg inn. Med gode løsninger lar dette seg gjøre!